Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Έργα
Ο Σπιθομανώλης, λάδι σε ξύλο.
Απειλή Ι, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Δημήτρη Τρικούλη.

Απειλή ΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Απειλή IV, ακρυλικά σε ξύλο, συλλογή Δημήτρη Κακαβελάκη.


Απειλή V, ακρυλικά σε ξύλο, συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.
Απειλή VI, ακρυλικά σε καμβά.


Απειλή ΧI, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Δημήτρη Καρτάκη.Απειλή Χ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Θανάση Τσακιρίδη.
Απειλή ΧI, ακρυλικά σε καμβά.


Απειλή ΧΙI, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Ανδρέα Βέργου.Απειλή ΧΙΙI, ακρυλικά σε καμβά.Απειλή ΧIV, ακρυλικά σε καμβά.


Πέτρινος Κόσμος Ι, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Ευμορφίας Λαμπριανίδου.
Πέτρινος Κόσμος ΙΙΙ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Ανδρέα Βέργου.
Πέτρινος Κόσμος VΙ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Άννας Παπάζογλου.Πέτρινος Κόσμος VIΙ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Αντώνη Βαρουχάκη.
Σιωπηλός Κόσμος Ι, ακρυλικά σε καμβά.
Σιωπηλός Κόσμος ΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.


Σιωπηλός Κόσμος ΙΙΙ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Αλίκης Παυλίδη.
Σιωπηλός Κόσμος VIIΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Απειλή XVII, ακρυλικά σε καμβά.Η Αρετή, ακρυλικά σε καμβά.

Σωματογραφίες Ι, ακρυλικά σε καμβά.
Σωματογραφίες ΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.


Σωματογραφίες ΙΙΙ, ακρυλικά σε καμβά, συλλογή Στέφης Βρέζα.


Σωματογραφίες ΙV, ακρυλικά σε καμβά. 

Ανδριάντες ΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Σωματογραφίες VII, ακρυλικά σε καμβά.


Ανδριάντες ΙΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.Ανδριάντες ΙV, ακρυλικά σε καμβά.
Ανδριάντες Vακρυλικά σε καμβά.Ανδριάντες VΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Το Γράμμα, ακρυλικά σε καμβά.

Ανδριάντες VIΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Ανδριάντες VIIΙ, ακρυλικά σε καμβά.Ανδριάντες ΙX, ακρυλικά σε καμβά.Ανδριάντες X, ακρυλικά σε καμβά.
Ανδριάντες XΙ, ακρυλικά σε καμβά.Σωματογραφίες ΧΙΙ, ακρυλικά σε καμβά.
Ανδριάντες XIIΙ, ακρυλικά σε καμβά.Ανδριάντες XΙV, ακρυλικά σε καμβά.Σωματογραφίες VIII, ακρυλικά σε καμβά.
Προσωπογραφία,  ακρυλικά σε καμβά.

Σωματογραφίες Χ, ακρυλικά σε καμβά.